Dianetics  Dianetics en die menslike verstand deur L. Ron Hubbard


Dianetics die Moderne Wetenskap van Geestesgesondheid
Die Doel van Dianetics deur L. Ron Hubbard
Dianetics Gewinne
Hoe om Dianetics te gebruik
Dianetics en die menslike verstand deur L. Ron Hubbard
Die Storie van L. Ron Hubbard
US 1-800-722-1733
South Africa (27) 113 316 621
Denmark (45) 33 73 66 66
Where Can I Get Dianetics?n Eenvoudige en oortuigende wetenskap van die intellek is n belangrike noodsaaklikheid in enige samelewing wat n begeerte het om vry te word en vry te bly.

Die enigste elemente in n samelewing wat n poging sal aanwend om die verkryging van so n wetenskap te beveg, te bekamp of te bestry sal die invloede wees wat begeer, deur onkunde, om hulle beheer oor n soort slawerny te behou. Elke stukrag van vryheid is n stukrag nader aan geestesgesondheid, nader aan gesondheid, nader aan geluk. Elke stukrag nader aan slawerny is n stukrag in die algemene rigting van ellende, siekte, en dood. n Mens kan van beide die jigagtige en die neurotiese s dat die basiese oorsaak van die versteuring, fisies of geestelik, ontkiem het in pogings om die vryheid van die individuele mens, die groep, en ook die mensdom as geheel te verminder.

Dianetics is die strewe na die mens se verkryging van n vlak van vryheid waar geluk en welvoeglikheid kan heers, en waar kennis van die intellek self die gewetenlose gebruik van die meganisme van slawerny sal voorkom. Dianetics kan beveg word, dit kan beswadder word, sy stigter en beoefenaars kan in die openbaar aan die kaak gestel word, maar Dianetics kan nie gegnoreer word nie. Dit kan egter ook nie toegegooi word met losprysings of opgehemel word nie, ng kan dit gebrand word inn soort uitreinigingsproses totdat dit geheel en al uitgeroei is, want dit is n wonderbaarlike waarneembare feit dat die een stukrag in die mens wat nie uitgewis kan word nie, is sy stukrag na vryheid, sy stukrag tot geestesgesondheid, en in al sy strewes, na groter kapasiteit. Dit is die mens se enigste voorbehoud. En omdat Dianetics so n stukrag is, en omdat sy basiese doel vanaf die oomblik van sy ontvangtenis die verkryging van n selfs groter vryheid is, kan dit nie uitgewis word nie n feit wat sonder twyfel meer en meer ergernis bring aan die slawemeesters met die verloop van tyd.

Word vervolg...


Skryf of Roep!
Noord en Suid Amerika
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

Alle ander gedeelte van die wêreld
books@newerapublications.com
(45) 33 73 66 66

| Tuis | Related Sites | The L. Ron Hubbard Bookstore | Order Dianetics

© 1999-2004 Church of Scientology International.
Alle Regte Voorbehou.

Vir Handelsmerk informasie